Interiör
“En kyrka du aldrig glömmer”
Välkommen att besöka vår underbara kyrka
Andreaskapellet och Väntrum Andreaskapellet är uppkallat efter aposteln Andreas, bror till Simon Petrus, som fått ge namn åt hela kyrkan. Andreaskapellet delas av i mitten genom en stenbänk. Det första rum man kommer in i, när man besöker en kyrka, kallas enligt gammal tradition ”Vapenhuset”. Förr i världen, när männen medförde vapen, lade de dessa på denna bänk, eftersom kyrkan är en fridens boning, I Andreaskapellet andra del finns även ett mindre fritt hängande altare, som kan användas vid mindre vigslar. Vid sidan om altaret hänger ett mindre kors, utformat som “Livets träd” med fem blodröda glas bitar, som vill minna oss om Kristi sår. Korset är ritat av Sigurd Lewerentz och tillverkat med kärleksfulla händer av smedmästaren Einar Nilsson i Forsby. På korset finns en platt med orden ”Det är fullbordat”. I konfirmandsalen hänger ett liknande kors där Einar Nilsson valt ett annat motto ”För dig”. Stickflamma som symmetriskt syntes på vissa av golvplattorna. Tidigare hängde ett Votivskepp i taket – namnet kommer av latinets votum, som betyder gåva. I den kristna konsten brukar skeppet vara en symbol för kyrkan, som är på väg över tidens hav mot evighetens strand. Skeppet blev stulet 2009.
Dopplats Dopplatsen är det första som möter oss, när man kommer in i kyrkorummet. Man märker plötsligt, att golvet är upphöjt! Här i Klippan finns en klippa, som vi stiger upp på. Här finns en spricka i golvet och vatten droppar ständigt från kopparröret ner i musslan från Indiska Oceanen. Dopkällan är omgiven av sju ljus. Tre vid enasidan och fyra vid den andra sidan om musslan. Tre står för Fadern, Sonen och Anden. Fyra stå för människans fyra åldrar, barndom, ungdom, den mogna åldern och ålderdomen. Vid dopet står prästen på den plats, som är markerad med ett kors i golvet. Dopgästerna står mittemot och ser både altaret och den som döps.
Altare Altaret har formen av ett T-kors och är som ett stort inbjudande köksbord, att samlas kring! Först när det dukas till nattvard har altaret en funktion. På det nakna altaret finns en duk med guldtråd och över altaret är ljuset koncentrerat från många lampor.
Kors och Ring Vid altaret finns ett kors med en cirkel och kristusmonogrammet i smide, formgivet av konstnären Robert Nilsson, Lerberget. Korset symboliserar Kristi död och uppståndelse och cirkeln står för evigheten. Bokstäverna X (Chi) och P (Rho) är de två första bokstäverna i det grekiska alfabetet CRISTOS – Kristus. Och i monogrammet finns även fem röda glasbitar, som symboliserar Jesus fem sår på korset.
Prästbänk, Biskopstol och Predikstol Längs väggen bakom altaret finns predikstol, biskopsstol och prästbänk. Predikstolen och altaret finns nära varandra och bildar en enhet. Liturgin och predikan, dvs förkunnelsen, hör ihop och är båda betydelsefulla. Predikstolen finns i ögonhöjd, nära människorna. Gudstjänsten firas med församlingen och prästen finns bakom altaret, ”versus populum” (mot församlingen). Präst och församling firar gudstjänst tillsammans. Biskopsstolen är ovanlig i en evangelisk luthersk kyrka. Platsen är reserverad för biskopen. Prästbänken används när flera präster, diakoner och andra tjänstgör.
Gobeläng På höger sida i mitten av kyrkorummet hänger två gobelänger, formgivna av Sven X:et Erixon och vävda av textilkonstnär Barbro Nilsson. Garnet är skänkt av Klippans yllefabrik. Den ena gobelängen är ”Passionssidan” och har en törnekrans med spikar och fem blodsdroppar, som avtecknar sig mot en trädstam. På påsknatten vänds gobelängen och vi möts av uppståndelsesidan under påsktiden och alla dagar under trefaldighetstiden. Den andra gobelängen är ”Uppståndelssidan”. Överst står bokstäverna IHS, IHS härstammar från grekiskan IHSOUS som betyder Jesus Bokstäverna har också uttytts som ”Jesus – människornas frälsare” från de latinska orden Jesus hominum salvator. Vi ser fotspår av människor som kämpar, lider och sörjer. De har alla varit nära Jesus, hans spår är gyllene.
Orgel Orgeln, som är placerad längst fram till vänster i kyrkan, har 15 stämmor och byggdes 1972 av orgelbyggare P G Andersen från Köpenhamn. Att ha orgeln placerad på en läktare längst bak i kyrkan upplevs ofta onaturligt. I vår tid finns en strävan efter att placera orgel och kör i koret, som är den ursprungliga körplatsen. Kör och orgel kan delta naturligt i gudstjänsten enligt "circumstantes" - det centrala kyrkorummets idé.
Sakristia Sakristian är belägen i klocktornet, har ett beredelsealtare med ett krucifix av elfenben utfört av skulptören Christian Berg. Vid sidan om altaret finns en piscina i vilken det överblivna nattvardsvinet slås för att rinna ner i vigd jord. På sakristians motsatta vägg hänger en Petrustavla, ett verk av konstnären Erik Olson i Halmstadgruppen.
Kyrkstolar De lösa stolarna, i vardagslag 169 stycken, står ordnade i de breda murade fogarna, som vi ser i golvet. Kyrkstolarna ritades 1930 till Bethlehems Kirken, Åboulevard, Köpenhamn som var den förste danska kyrkan som använde stolrader i stället för bänkar. Stolarna har flätats med sjögräs och är speciellt utformade för användning i kyrkor av arkitekten Kaare Klint. Inspirationen till stolen är lite ljus allmoge möbler som Klints far, PV Jensen Klint köpte från södra Europa till Grundtvigskirken. Klint utvecklas konstruerade och tillverkade stolen mer kraftfull och bekväm. Stolen är tillverkad av bokträ och benen svarvades, vilket gör massproduktion lättare. Sitsen är vävd och stöds av fyra starka tvärstycken, genom att vara rakt på insidan och krökt på utsidan maximal motstå spänningen i flätan. Några små detaljer till stolen, avslöjar dess användning egenskaper, den lilla psalmboken hyllan bakom ryggen och den lilla hyllan av spröjsar för väskor i chassit.
© Copyright 2007 - 2024-03-17 / Anders Clausson
Andreaskapellet Andreaskapellet är uppkallat efter aposteln Andreas, bror till Simon Petrus, som fått ge namn åt hela kyrkan. Andreaskapellet delas av i mitten genom en stenbänk. Det första rum man kommer in i, när man besöker en kyrka, kallas enligt gammal tradition ”Vapenhuset”. Förr i världen, när männen medförde vapen, lade de dessa på denna bänk, eftersom kyrkan är en fridens boning, I Andreaskapellet andra del finns även ett mindre fritt hängande altare, som kan användas vid mindre vigslar. Vid sidan om altaret hänger ett mindre kors, utformat som “Livets träd” med fem blodröda glas bitar, som vill minna oss om Kristi sår. Korset är ritat av Sigurd Lewerentz och tillverkat med kärleksfulla händer av smedmästaren Einar Nilsson i Forsby. På korset finns en platt med orden ”Det är fullbordat”. Tidigare hängde ett votivskepp i taket – namnet kommer av latinets votum, som betyder gåva. I den kristna konsten brukar skeppet vara en symbol för kyrkan, som är på väg över tidens hav mot evighetens strand. Skeppet blev stulet 2009 Stickflamma som symmetriskt syntes på vissa av golvplattorna.
Interiör
Dopplats Dopplatsen är det första som möter oss, när vi kommer in i kyrkorummet. Här tas man upp i den kristna gemenskapen. Du märker plötsligt, att golvet är upphöjt! Här i Klippan finns en klippa, som vi stiger upp på. När Mose ledde Israels folk från Egypten tillbaka till Kanaans land blev människorna trötta och törstiga. De klagade för Mose. Mose vände sig till Gud, och Gud sa åt Mose, att slå med sin stav mot klippan. När Mose slog på klippan med sin stav kom det vatten från ett källsprång och människorna kunde dricka sig otörstiga och fick ork att fortsätta. Här finns en spricka i golvet och vatten droppar ständigt från kopparröret ner i musslan från Indiska Oceanen. Dopkällan är omgiven av sju ljus. Tre vid enasidan och fyra vid den andra sidan om musslan. Tre står för Fadern, Sonen och Anden. Fyra stå för människans fyra åldrar, barndom, ungdom, den mogna åldern och ålderdomen. Vid dopet står prästen på den plats, som är markerad med ett kors i golvet. Dopgästerna står mittemot och ser både altaret och den som döps.
Altare Altaret har formen av ett T-kors och är som ett stort inbjudande köksbord, att samlas kring! Först när det dukas till nattvard har altaret en funktion. På det nakna altaret finns en duk med guldtråd och över altaret är ljuset koncentrerat från många lampor.
Prästbänk, Biskop/Predikstol Längs väggen bakom altaret finns predikstol, biskopsstol och prästbänk. Predikstolen och altaret finns nära varandra och bildar en enhet. Liturgin och predikan, dvs förkunnelsen, hör ihop och är båda betydelsefulla. Predikstolen finns i ögonhöjd, nära människorna. Gudstjänsten firas med församlingen och prästen finns bakom altaret, ”versus populum” (mot församlingen). Präst och församling firar gudstjänst tillsammans. Biskopsstolen är ovanlig i en evangelisk luthersk kyrka. Platsen är reserverad för biskopen. Prästbänken används när flera präster, diakoner och andra tjänstgör.
Kors och Ring Vid altaret finns ett kors med en cirkel och Kristusmonogrammet i smide, formgivet av konstnären Robert Nilsson, Lerberget. Korset symboliserar Kristi död och uppståndelse och cirkeln står för evigheten. Bokstäverna X (Chi) och P (Rho) är de två första bokstäverna i det grekiska alfabetet CRISTOS – Kristus. Och i monogrammet finns även fem röda glasbitar, som symboliserar Jesus fem sår på korset.
Gobeläng På höger sida i mitten av kyrkorummet hänger två gobelänger, formgivna av Sven X:et Erixon och vävda av textilkonstnär Barbro Nilsson. Garnet är skänkt av Klippans yllefabrik. Den ena gobelängen är ”Passionssidan” och har en törnekrans med spikar och fem blodsdroppar, som avtecknar sig mot en trädstam. På påsknatten vänds gobelängen och vi möts av uppståndelsesidan under påsktiden och alla dagar under trefaldighetstiden. Den andra gobelängen är ”Uppståndelssidan”. Överst står bokstäverna IHS, IHS härstammar från grekiskan IHSOUS som betyder Jesus Bokstäverna har också uttytts som ”Jesus – människornas frälsare” från de latinska orden Jesus hominum salvator. Vi ser fotspår av människor som kämpar, lider och sörjer. De har alla varit nära Jesus, hans spår är gyllene.
Orgel Orgeln, som är placerad längst fram till vänster i kyrkan, har 15 stämmor och byggdes 1972 av orgelbyggare P G Andersen från Köpenhamn. Att ha orgeln placerad på en läktare längst bak i kyrkan upplevs ofta onaturligt. I vår tid finns en strävan efter att placera orgel och kör i koret, som är den ursprungliga körplatsen. Kör och orgel kan delta naturligt i gudstjänsten enligt "circumstantes" - det centrala kyrkorummets idé.
Sakristia Sakristian är belägen i klocktornet, har ett beredelsealtare med ett krucifix av elfenben utfört av skulptören Christian Berg. Vid sidan om altaret finns en piscina i vilken det överblivna nattvardsvinet slås för att rinna ner i vigd jord. På sakristians motsatta vägg hänger Petrustavlan, ett verk av konstnären Erik Olson i Halmstadgruppen.
Kyrkstolar De lösa stolarna, i vardagslag 169 stycken, står ordnade i de breda murade fogarna, som vi ser i golvet. Kyrkstolarna ritades 1930 till Bethlehems Kirken, Åboulevard, Köpenhamn som var den förste danska kyrkan som använde stolrader i stället för bänkar. Stolarna har flätats med sjögräs och är speciellt utformade för användning i kyrkor av arkitekten Kaare Klint Inspirationen till stolen är lite ljus allmoge möbler som Klints far, PV Jensen Klint köpte från södra Europa till Grundtvigskirken. Klint utvecklas konstruerade och tillverkade stolen mer kraftfull och bekväm. Stolen är tillverkad av bokträ och benen svarvades, vilket gör massproduktion lättare. Sitsen är vävd och stöds av fyra starka tvärstycken, genom att vara rakt på insidan och krökt på utsidan maximal motstå spänningen i flätan. Några små detaljer till stolen, avslöjar dess användning egenskaper, den lilla psalmboken hyllan bakom ryggen och den lilla hyllan av spröjsar för väskor i chassit.

Sankt Petri Kyrka

i Klippan
© Copyright 2007 - 2024 / Anders Clausson
Välkommen att besöka vår underbara kyrka
Mästerverk av Sigurd Lewerentz
Sankt Petri Kyrka