Exteriör
“En kyrka du aldrig glömmer”
Välkommen att besöka vår underbara kyrka
Huvudingång Det kan vara svårt att hitta ingången till kyrkan. Ofta går besökare både ett och två varv runt kyrkan, utan att hitta ingången. Så är det i livet också. Det är svårt att hitta den rätta vägen och dörren till Guds rike. På dörren finns en symbol. Det är fyra vågräta linjer över den lodräta. Vägen till tro går genom de fyra evangelisterna - Matteus, Markus, Lukas och Johannes.
Klockhus I klockhuset hänger fyra klockor, vilket är ovanligt i en svensk landsortskyrka. De är gjutna vid Ohlssons klockgjuteri i Ystad. Klockorna bär apostelnamn, Petrus, Paulus, Andreas och Tomas På varje klocka finns en liten dikt av poeten Bo Setterlind Dikterna finns på en kopparplatta vid huvudingången. Petrus Allt jordiskt flyr dess härlighet försvinner men Herrens klippa står i evighet. Storklocka - 1200 Kg - Stämd: E Paulus Räds ej den sista stunden när du skall bryta upp från allt du ryckes upp från grunden och får en ny gestalt Själaringning - 700 Kg - Stämd: G Andreas All makt på jorden har ej nöden mot mörkret strålar stjärnans bild Guds kärlek starkare än döden Dagligen. kl. 10.00 och 18.00 - 500 Kg - Stämd: A Tomas Tron är en sällsam pärla att vinna och bevara den bär i sig ett himmelskt ljus en kraft att uppenbara Dopklocka - 300 Kg - Stämd: C
Nådens skålar Mellan kyrkan och dammen ligger en stenskulptur ”Nådens Skålar ” av skulptör Christian Berg. Skulpturen invigdes vid kyrkans tioårsjubileum 1976, samma dag som skulptörens dödsdag Skulpturen var tänkt att stå under en vattenstråle och skålarna skulle fyllas med vatten. När den ena skålen var full, vippar skulpturen och den andra skålen kom i rätt läge för att fyllas. Den uppåtvända skålen: ”Vi tar emot Guds nåd” och den nedåtvända skålen: ”Vi ger vidare åt människor det vi fått ta emot av Gud I praktiken funderande inte skulpturen till fullo och risken för klämskador gör att den sitter fast i bottenplattan
Huvudingången är svår att finna Dikter av Bo Setterlind Fyra vågräta linjer över den lodräta
Dammen Väster om kyrkan är en damm som bara är 40 cm djup Dammen återspeglar den västra sidan av kyrkan och ger en klosterkänsla
© Copyright 2007 - 2023-07-15 / Anders Clausson
Christian Berg
Den 27 november 1976 invigs skulpturen framför Sankt Petri kyrka (10-års jubileum) Skulptören Christian Berg avlider denna dag.
Nådens Skålar” placerades vid Nybroplan i Stockholm sommaren 1967
Huvudingång
Exteriör
Hard to find
I klockhuset hänger fyra klockor, vilket är ovanligt i en svensk landsortskyrka. De är gjutna vid Ohlssons klockgjuteri i Ystad. Klockorna bär apostelnamn, Petrus, Paulus, Andreas och Tomas På varje klocka finns en liten dikt av poeten Bo Setterlind Dikterna finns på en kopparplatta vid huvudingången. Petrus Allt jordiskt flyr dess härlighet försvinner men Herrens klippa står i evighet. Storklocka - 1200 Kg - Stämd: E Paulus Räds ej den sista stunden när du skall bryta upp från allt du ryckes upp från grunden och får en ny gestalt Själaringning - 700 Kg - Stämd: G Andreas All makt på jorden har ej nöden mot mörkret strålar stjärnans bild Guds kärlek starkare än döden Dagligen. kl. 10.00 och 18.00 - 500 Kg - Stämd: A Tomas Tron är en sällsam pärla att vinna och bevara den bär i sig ett himmelskt ljus en kraft att uppenbara Dopklocka - 300 Kg - Stämd: C
Nådens Skålar
Det kan vara svårt att hitta ingången till kyrkan. Ofta går besökare både ett och två varv runt kyrkan, utan att hitta ingången. Så är det i livet också. Det är svårt att hitta den rätta vägen och dörren till Guds rike. På dörren finns en symbol. Det är fyra vågräta linjer över den lodräta. Vägen till tro går genom de fyra evangelisterna - Matteus, Markus, Lukas och Johannes.
Klockhus
Mellan kyrkan och dammen ligger en stenskulptur ”Nådens Skålar ” av skulptör Christian Berg. Skulpturen invigdes vid kyrkans tioårsjubileum 1976, samma dag som skulptörens dödsdag Skulpturen var tänkt att stå under en vattenstråle och skålarna skulle fyllas med vatten. När den ena skålen var full, vippar skulpturen och den andra skålen kom i rätt läge för att fyllas. Den uppåtvända skålen: ”Vi tar emot Guds nåd” och den nedåtvända skålen: ”Vi ger vidare åt människor det vi fått ta emot av Gud” I praktiken funderande inte skulpturen till fullo och risken för klämskador gör att den sitter fast i bottenplattan
Dammen
Väster om kyrkan är en damm som bara är 40 cm djup Dammen återspeglar den västra sidan av kyrkan och ger en klosterkänsla.
The four ribbons on the door

Sankt Petri Kyrka

i Klippan
© Copyright 2007 - 2023 / Anders Clausson
Välkommen att besöka vår underbara kyrka
Mästerverk av Sigurd Lewerentz
Sankt Petri Kyrka