Golvläggning
“En kyrka du aldrig glömmer”
Välkommen att besöka vår underbara kyrka
© Copyright 2007 - 2024-03-17 / Anders Clausson
Tillkomst Redan på 1890-talet talade man om en kommande kyrka. 1951: - En fond för insamling av medel till uppförandet av en ny kyrka hade bildats av dåvarande kyrkoherde Axel Malmberg. 1960: - Decennier av diskussion om en nybyggnation av en centralt belägen kyrka aktualiserades av Biskop Martin Lindström i samband med en kyrkoherdeinstallation. 1962: Klippans församlings kyrka var tidigare Gråmanstorps kyrka som är belägen några kilometer utanför tätorten. Fr.o.m 1962 användes realskolans aula som gudstjänstlokal - Överlämnades den tomt som valdes i hörnet av Stadsparken som gåva av Klippans kommun. - Sigurd Lewerentz erhöll församlingens officiella uppdrag att rita en så kallad ”småkyrka”, och redan på våren samma år förelåg de första skisserna till en kombinerad kyrka och församlingshem. Denna innehöll även pastersexpedition samt en ungdomslokal - Kyrkofullmäktige godkände arkitekt Sigurd Lewerentz förslag till plan för anläggningen. - Förslaget godkändes av Kunglig Maj:t i oktober 1964: - Efter två års intensivt förberedelser togs det första spadtaget den 30 september av byggnadskommitténs ordförande. 1965: Murningsarbetet av själva kyrkan påbörjades i augusti av byggnadsfirma Helge Lindgren. Arkitektens vakande öga följde ständigt arbetet på byggplatsen. Några rader ur biskop Lindströms invigningstal " Denna kyrka gör inget försök att likna kyrkor från gångna tider. Den är något helt nytt... 1966: - Kyrkan färdigställs och invigdes av biskop Martin Lindström 1:a söndagen i Advent.

Sankt Petri Kyrka

i Klippan
Fakta Tillkomst Redan på 1890-talet talade man om en kommande kyrka. 1951: - En fond för insamling av medel till uppförandet av en ny kyrka hade bildats av dåvarande kyrkoherde Axel Malmberg. 1960: - Decennier av diskussion om en nybyggnation av en centralt belägen kyrka aktualiserades av Biskop Martin Lindström i samband med en kyrkoherdeinstallation. 1962: Klippans församlings kyrka var tidigare Gråmanstorps kyrka som är belägen några kilometer utanför tätorten. Fr.o.m 1962 användes realskolans aula som gudstjänstlokal - Överlämnades den tomt som valdes i hörnet av Stadsparken som gåva av Klippans kommun. - Sigurd Lewerentz erhäll församlingens officiella uppdrag att rita en så kallad ”småkyrka”, och redan på våren samma år förelåg de första skisserna till en kombinerad kyrka och församlingshem. Denna innehöll även pastersexpedition samt en ungdomslokal - Kyrkofullmäktige godkände arkitekt Sigurd Lewerentz förslag till plan för anläggningen. - Förslaget godkändes av Kunglig Maj:t i oktober  1964: - Efter två års intensivt förberedelser togs det första spadtaget den 30 september av byggnadskommitténs ordförande. 1965: Murningsarbetet av själva kyrkan påbörjades i augusti av byggnadsfirma Helge Lindgren. Arkitektens vakande öga följde ständigt arbetet på byggplatsen. Några rader ur biskop Lindströms invigningstal " Denna kyrka gör inget försök att likna kyrkor från gångna tider. Den är något helt nytt... 1966: - Kyrkan färdigställs och invigdes av biskop Martin Lindström 1:a söndagen i Advent. Totalkostnad med inventarier 2.8 miljoner, i dagens penningvärde ca 30 miljoner.
© Copyright 2007 - 2024 / Anders Clausson
Välkommen att besöka vår underbara kyrka
Mästerverk av Sigurd Lewerentz
Första spadtaget den 30 september 1964
Sankt Petri Kyrka