Skiss
1. Rum för barnverksamhet 2-3. Samtalsrum 4. Kyrkoherdens rum 5. Fritidslokal 6. Förstuga 7. Kök 8. Förstuga 9. Pastorsexpedition 10. Arkiv 11. Kyrkorådsrum 12. Föreningsrum 13. Konfirmandsal 14. Förstuga 15-16. Toaletter 17. Kök 18. Förstuga 19. Samlingssal 20. Öppen spis 21. Scen 22. Kantorns rum 23. Skrudkammare 24. Sakristia 25. Huvudingång 26. Vapenhus/Andreaskapell 27. Offeraltare 28. Väntrum 29. Orgel 30. Predikstol 31. Biskopsstol 32. Prästbänk 33. Altare 34. Körplats 35. Kyrkorum 36. Kors 37. Dopplats 38. Gobeläng 39. Porta Regia 40. Mur 41. Ungdomslokal
“En kyrka du aldrig glömmer”
Välkommen att besöka vår underbara kyrka
© Copyright 2007 - 2023-07-15 / Anders Clausson

Sankt Petri Kyrka

i Klippan
© Copyright 2007 - 2023 / Anders Clausson
Välkommen att besöka vår underbara kyrka
Skiss
1. Rum för barnverksamhet 2-3. Samtalsrum 4. Kyrkoherdens rum 5. Fritidslokal 6. Förstuga 7. Kök 8. Förstuga 9. Pastorsexpedition 10. Arkiv 11. Kyrkorådsrum 12. Föreningsrum 13. Konfirmandsal 14. Förstuga 15-16. Toaletter 17. Kök 18. Förstuga 19. Samlingssal 20. Öppen spis 21. Scen 22. Kantorns rum 23. Skrudkammare 24. Sakristia 25. Huvudingång 26. Vapenhus/Andreaskapell 27. Offeraltare 28. Väntrum 29. Orgel 30. Predikstol 31. Biskopsstol 32. Prästbänk 33. Altare 34. Körplats 35. Kyrkorum 36. Kors 37. Dopplats 38. Gobeläng 39. Porta Regia 40. Mur 41. Ungdomslokal
Mästerverk av Sigurd Lewerentz
Sankt Petri Kyrka