A church you never forget”

© Copyright 2007 - 2024-03-17 / Anders Clausson
Välkommen att besöka vår underbara kyrka
“En kyrka du aldrig glömmer”
Votivskeppet - Holland STULET 2009 Andreaskapellet/Vapenhuset med sitt säregna dubbelvälvda tak, delars liksom i två hälfter, genom valvet och den golvfasta stenbänken. I den ena delen se vi, belyst uppe vid valvet, ett votivskepp, som rider på vågorna. Kyrkan brukar gärna liknas vid ett skepp, och det finns ett ordspråk som säger: fluctuat nec mergitu (latin): Hon (skeppet) kränger men går inte i kvav (förlisa, sjunka) Därför är ej heller ett votivskepp utrustad med livbåtar, ty – där Kristus är med och styr färden behöver man inga sådana. Det fullriggade skeppets namn är Holland, och har en viss anknytning till nordvästraskåne. Holland byggdes som fullriggat skepp i Harlingen, 1856, kopprades 1857. Byggmaterialet var ek. Var på 544 holländska ton. Köptes till Hälsingborg den 12 oktober 1868 för 27 000 gulden.
Huvudredare: Axel Pettersson, Hälsingborg Befälhavare/Sjökapten; 1868 - J. Lundh, Höganäs. 1870 - Carl Petterson 1875-Wilhelm Isac Winck, Hälsingborg. Omriggades till barkskepp. På resan från Rio de Janeiro mötte ”Holland” hårt väder och anlöpte Port Louis, Mauritius, för att repareras. Då kostnaderna för sådan skulle ha blivit allt för hög, såldes fartyget på auktion i mars 1875 för 2750 dollar. Votivskepp eller kyrkoskepp är modeller av fartyg, avsedda att fästas vid väggar eller att hängas upp i tak i kyrkor. Besättningar, som var i sjönöd, bad till Gud och lovade skänka en gåva om de undgick katastrofen. Ofta donerades en modell av det skepp man seglat med. Skeppet var de nödställdas votivgåvor. Votiv betyder löfte. Det äldsta votivskeppet i Sverige har dokumenterats från Landskrona 1536

Sankt Petri Kyrka

i Klippan
Välkommen att besöka vår underbara kyrka
© Copyright 2007 - 2024 / Anders Clausson
Mästerverk av Sigurd Lewerentz
Votivskeppet - Holland STULET 2009 Andreaskapellet/Vapenhuset med sitt säregna dubbelvälvda tak, delars liksom i två hälfter, genom valvet och den golvfasta stenbänken. I den ena delen se vi, belyst uppe vid valvet, ett votivskepp, som rider på vågorna. Kyrkan brukar gärna liknas vid ett skepp, och det finns ett ordspråk som säger: fluctuat nec mergitu (latin): Hon (skeppet) kränger men går inte i kvav (förlisa, sjunka) Därför är ej heller ett votivskepp utrustad med livbåtar, ty – där Kristus är med och styr färden behöver man inga sådana. Det fullriggade skeppets namn är Holland, och har en viss anknytning till nordvästraskåne. Holland byggdes som fullriggat skepp i Harlingen, 1856, kopprades 1857. Byggmaterialet var ek. Var på 544 holländska ton. Köptes till Hälsingborg den 12 oktober 1868 för 27 000 gulden. Huvudredare: Axel Pettersson, Hälsingborg Befälhavare/Sjökapten; 1868 - J. Lundh, Höganäs. 1870 - Carl Petterson 1875-Wilhelm Isac Winck, Hälsingborg. Omriggades till barkskepp. På resan från Rio de Janeiro mötte ”Holland” hårt väder och anlöpte Port Louis, Mauritius, för att repareras. Då kostnaderna för sådan skulle ha blivit allt för hög, såldes fartyget på auktion i mars 1875 för 2750 dollar. Votivskepp eller kyrkoskepp är modeller av fartyg, avsedda att fästas vid väggar eller att hängas upp i tak i kyrkor. Besättningar, som var i sjönöd, bad till Gud och lovade skänka en gåva om de undgick katastrofen. Ofta donerades en modell av det skepp man seglat med. Skeppet var de nödställdas votivgåvor. Votiv betyder löfte Det äldsta votivskeppet i Sverige har dokumenterats från Landskrona 1536
Sankt Petri Kyrka