1901 föds Erik Olson i Halmstad. Växer upp i en sjömansfamilj 1915 bildar Erik gruppen Gnistan tillsammans med brodern Axel Olson och kusinen Waldemar Lorentzon. 1919 debuterar han vid en amatörutställning i Halmstad 1924 åker han till Paris tillsammans med kusinen Lorentzon och blir elever i Fernand Légers målarakademi Academie Moderne och skolas i kubismens anda 1925 återvänder han till Halmstad därefter och gör sin värnplikt. 1927 är han tillbaka i Paris och gifter sig med målarinnan Solvig Sven-Nilsson 1929 bidar han Halstadgruppen tillsammans med Axel Olson, Waldemar Lorentzon, Sven Jonson, Esaias Thorén och Stellan Mörner. 1930 ansluter han sig till den konkretistiska gruppen Cercle et Carré och gör målningen Röd dominant och Handsken är kastad som blir hans första surrealistiska verk. 1931 blir han medlem i gruppen Abstraction-Création, 1934 blir han medlem i surrealistgruppen Gravitation och målar Sökaren ett surrealistiskt självporträtt. 1935 deltar han i utställningen Kubisme=Surrealisme i Köpenhamn 1935 flyttar han från Paris till Danmark och sällar sig till de danska surrealisterna. 1936 bosätter han sig i fiskebyn Taarbeck utanför Köpenhamn 1937 deltar han i internationella surrealistutställningar i London 1938 och tillbringar somrarna vid den halländska kusten. 1940 målas Dagspressen, ett nidporträtt av Hitler som svartlistas av Gestapo. 1944 flyttar han hem till Sverige och blir bofast i Halmstad och arbetar tillsammans med bl. a Sven X:et Erixson. 1950 konverterar Erik Olson till katolicismen och kommer i kontakt med art-sacré -rörelsen i Paris 1963 återknyter han till sin surrealism och skapar en ny motivvärld där han blandar sakralt och profant. 1964 ställer Erik Olson ut i New York. Under andra hälften av 60-talet gör han en serie erotiska bilder. 1970-talet hämtar han motiv från tidens oro så som miljöhot etc. Syndafloden blir ett vanligt motiv. 1977 målar han två Petrustavlor en som finns i Sankt Petri kyrka Klippan och en på Vatikanmuseet i Rom. Läs mer om Petrustavlan 1980-talet återknyter han delvis till sin religiösa och mytologiska bildvärld - nu med helt rena färger. 1986 går Erik Olson går ur tiden. I Mjellby Konstmuseums samlingar ingår en betydande samling av Erik Olson i Halmstadgruppen med verk från 1915-1986 med viktiga milstolpar i svensk konsthistoria. Samlingen består dels av Erik Olsons donation, dels av dennes dotter Viveka Bossons donation i samband med att hon skänkte Mjellby Konstmuseum till Halmstads kommun 1997. Med skiftande utställningar i Erik Olson-rummet vill Halmstads kommun uppmärksamma dessa generösa donationer.
Konstnär Erik Olson
“En kyrka du aldrig glömmer”
Välkommen att besöka vår underbara kyrka
© Copyright 2007 - 2023-07-15 / Anders Clausson

Sankt Petri Kyrka

i Klippan
© Copyright 2007 - 2023 / Anders Clausson
Välkommen att besöka vår underbara kyrka
Konstnär Erik Olson 1901 föds Erik Olson i Halmstad. Växer upp i en sjömansfamilj 1915 bildar Erik gruppen Gnistan tillsammans med brodern Axel Olson och kusinen Waldemar Lorentzon. 1919 debuterar han vid en amatörutställning i Halmstad 1924 åker han till Paris tillsammans med kusinen Lorentzon och blir elever i Fernand Légers målarakademi Academie Moderne och skolas i kubismens anda 1925 återvänder han till Halmstad därefter och gör sin värnplikt. 1927 är han tillbaka i Paris och gifter sig med målarinnan Solvig Sven-Nilsson 1929 bidar han Halstadgruppen tillsammans med Axel Olson, Waldemar Lorentzon, Sven Jonson, Esaias Thorén och Stellan Mörner. 1930 ansluter han sig till den konkretistiska gruppen Cercle et Carré och gör målningen Röd dominant och Handsken är kastad som blir hans första surrealistiska verk. 1931 blir han medlem i gruppen Abstraction-Création, 1934 blir han medlem i surrealistgruppen Gravitation och målar Sökaren ett surrealistiskt självporträtt. 1935 deltar han i utställningen Kubisme=Surrealisme i Köpenhamn 1935 flyttar han från Paris till Danmark och sällar sig till de danska surrealisterna. 1936 bosätter han sig i fiskebyn Taarbeck utanför Köpenhamn 1937 deltar han i internationella surrealistutställningar i London 1938 och tillbringar somrarna vid den halländska kusten. 1940 målas Dagspressen, ett nidporträtt av Hitler som svartlistas av Gestapo. 1944 flyttar han hem till Sverige och blir bofast i Halmstad och arbetar tillsammans med bl. a Sven X:et Erixson. 1950 konverterar Erik Olson till katolicismen och kommer i kontakt med art-sacré -rörelsen i Paris 1963 återknyter han till sin surrealism och skapar en ny motivvärld där han blandar sakralt och profant. 1964 ställer Erik Olson ut i New York. Under andra hälften av 60-talet gör han en serie erotiska bilder. 1970-talet hämtar han motiv från tidens oro så som miljöhot etc. Syndafloden blir ett vanligt motiv. 1977 målar han Petrustavla som finns i Sankt Petri kyrka Klippan en triptyk till Vatikanmuseet i Rom. 1980-talet återknyter han delvis till sin religiösa och mytologiska bildvärld - nu med helt rena färger. 1986 går Erik Olson går ur tiden. I Mjellby Konstmuseums samlingar ingår en betydande samling av Erik Olson i Halmstadgruppen med verk från 1915-1986 med viktiga milstolpar i svensk konsthistoria. Samlingen består dels av Erik Olsons donation, dels av dennes dotter Viveka Bossons donation i samband med att hon skänkte Mjellby Konstmuseum till Halmstads kommun 1997. Med skiftande utställningar i Erik Olson-rummet vill Halmstads kommun uppmärksamma dessa generösa donationer.
Mästerverk av Sigurd Lewerentz
Sankt Petri Kyrka