1911 Arbetarbod i Karlshäll Luleå delvis utfört, två hus kvar 1912 Båthus vid Djurgårdsviken Gustav M Ericssons villa i Brevik, Lidingö Gruvarbetarbostäder i Nyvång Kobergs gård, Näsby Finspång, affärs- och bostadshus Utredning om egnahemsbostäder, Helsingborg (delvis utfört); Möbler för NK, belysningsarmaturer för Böhlmarks Sommarstugor vid Kummelnäs, (förstörda) 1913 Sommarstugor vid Kummelnäs, Värmdö Samlingsbyggnad vid Färe Glasbruk, Sibbhult Bro kyrka, Uppland. Restaurering Ånhammar corps de logis. Ombyggnad Ryttmästare Axel Wallenbergs bostad, Drottningholm. Om- och tillbyggnad. 1914 Villa Rahmén, numera villa Gorton, Helsingborg Villa Ahxner, Djursholm Ösby. Villa Solsidan, Saltsjöbaden Sommarrestaurang i Pålsjöskog, Helsingborg Ingenjörsbostad vid Forsbacka bruk delvis riven 1915 Corps de logis vid Högsbo, Sandviken Kyrka, kapell och begravningsplats vid Forsbacka bruk Forsbacka kapell med Stubelius till 1916, kyrkan ej utförd Skogskyrkogården, Stockholm, 1:a pris i tävling tillsammans med G Asplund 1917 Bearbetat förslag för utförande, 1919-1932 entré, obelisk, vänthall, terrass (delvis utfört), 1920-1926 vägsystem, gravkvarter (delvis utfört), ekonomibyggnader och salustånd 1920-1932 Sju brunnars väg 1921-1925 Uppståndelsekapellet 1952-1959 Ekonomibyggnader vid kapell 1916 Förslag till ny arbetare koloni vid Forsbacka bruk Förslag till stadsplan för Eneborgsområdet (delvis utfört) och Pålsjöområdet (ej utfört), Helsingborg. Kapell och begravningsplats i Valdemarsvik ej utförda projekt. Östra kyrkogården Malmö, 1:a pris i tävling 1919 Börjar utföras 1921-1923 Vänthall 1922-1923 Ceremoniplats 1923 Bostad för kusk 1923-1924 Ekonomibyggnader 1925-1927 Kapell och likbod 1926-1928 Bevattningsbrunnar 1930-1935 Krematorium 1932 Urngravar 1935-1943 Kapellbyggnader (S:t Knut och S:ta Gertrud) 1955-1958 Hoppets kapell 1969 Blomsterkiosk samt tillbyggnader till krematoriet. Begravningsplats, kapell, entrébyggnad och ekonomibyggnader i Rud, Karlstad Arbetarbostäder för Marmaverken, Söderhamn, genomfört, nu delvis rivna. 1917 Verkstäder och tillbyggnad till ångkraftsbyggnad, Marma-Långrörs sågverk, Söderhamn. 1918 Gravkvarter, Eskilstuna begravningsplats. 1919 Fabriksbyggnad och bostadshus för Göteborgs tapetfabrik, Undersås, Göteborg Stora Tuna kyrkogård, utvidgning av norra delen, och kapell 1919-1923 Begravningsplats, kapell och klockbärare i Kvarnsveden, Stora Tuna församling. Tillbyggt med krematorium av annan arkitekt. 1920 Vardags- och musikrum för Föreningen Verkstadens utställning på Liljevalchs, Stockholm. 1923 Göteborgsutställningen: Föreningen Verkstadens utställningsbyggnader tillsammans med M Wernstedt (nu rivna), Eldbegängelseföreningens paviljong (nu riven), Kontorsmöbler för Nya AB Åtvidabergs industrier tillsammans med O Almqvist. 1926 Teater- och konserthus i Malmö, förslag. 1928 Fabriksbyggnad för AB Ljusnan, Marmaverken, Söderhamn. 1929 Skoghallsverken. Skoghall: pappersbruk fasader. 1944 Sulfat- och snickerifabrik fasader. 1949-1952 Ombyggnad fönsterpartier och tillbyggnad sortersal. 1955 Sodahusaggregat III fasader. 1957 Ångpannehus fasader. 1930 Stockholmsutställningen Lägenhet (nr 2), villa (egnahem 47), konditori Gröna Udden, affischer, trycksaker, centralmastens ljusreklam, montrar för AB Byggnadsvaror, Kullgrens Enka, PUB, NK, Finpappersfabriken, båtar för Djurgårdsbrunnskanalen, busskarosser mm. 1929-1931 Svenska AB Philips kontors-, fabriks- och magasinsbyggnader, Gävlegatan 16-18, Stockholm, nu rivet. 1930 Egen plymbåt, Eva, nu förlist. 1930-1932 Begravningsplats och kapell i Enköping. 1930-1932 Riksförsäkringsanstalten, Adolf Fredriks kyrkogata 8, Stockholm. 1931-1932 Filips konditori, Regeringsgatan 27-29, Stockholm, fasad och inredning, delvis utfört, nu rivet. 1933 Kontor och lager för Bröderna Edstrand AB, Hammarby industriområde, Stockholm. 1933 Stockholms tunnelbana: Entrépartier Slussen, Medborgarplatsen, Skanstull 1949 Grindar och biljett kiosker 1952-1954 Kiosker, dörrar, glaspartier mm. 1933-1937 Villa Edstrand, Falsterbo, påbyggnad 1944. 1935-1936 Kontor och lager för Bröderna Edstrand AB, Malmö. 1936 Eget kontor, Kungsgatan 32, Stockholm, inredning, nu utriven. 1935-1944 Malmö stadsteater, utfört tillsammans med 2:a-pristagarna E Lallerstedt och D Helldén. 1940-1943 Egen bostad, arkitektfirma och fabrik, Bruksgatan 14, Eskilstuna, inredning. 1956-1960 Markuskyrkan och församlingslokaler för Skarpnäcks församling, Björkhagen, Stockholm. 1962 Kasper Salinpriset. 1962 Torg i Arboga, tillsammans med X-et Eriksson. 1962-1966 S:t Petri kyrka i Klippan. Fullständigare förteckning med arbeten, projekt och Idesta i Arkitekturmuseets arkiv.
Skogskyrkogården Stockholm Verkförteckning för S Lewerentz	 (1885-07-29 – 1975-12-29)

“En kyrka du aldrig glömmer

Välkommen att besöka vår underbara kyrka

Stockholms Roddförening Sigurd Lewerentz sista verk Björkhagen, Stockholm
Klicka på bilden - Läs mer
Gruvarbetarbostäder i Nyvång 1912 Gruvarbetarbostäder i Nyvång - Foto 2017 Gruvarbetarbostäder i Nyvång - Foto 2017
© Copyright 2007 - 2019 / Anders Clausson

Sankt Petri Kyrka

i Klippan
Biografi Sigurd Lewerentz (1885 – 1975)
© Copyright 2007 - 2019 / Anders Clausson

Välkommen att besöka vår underbara kyrka

Mästerverk av Sigurd Lewerentz
Född 29 juli 1885 i Bjärtrå församling, Västernorrland Föräldrar: Disponenten Gustaf Adolf Lewerentz och Hedvig Mathilda Holmgren. 1905–1908 Inskriven vid Chalmers tekniska läroanstalt i Göteborg 1907–1910 Studieresor i Tyskland, Österrike och Italien (professor B Möhring i Berlin 1907-1908, hos professor T Fischer i München 1909 hos professor R Riemerschmied i München 1910 Inskriven vid FrKA (Kungliga Akademin för De Fria Konsterna) 1910–1911 Elev vid Klara privata arkitektskola. Lärare: Carl Westman, Ragnar Östberg, Ivar Tengbom, Carl Bergsten 1911, 12 april Gifter sig med Edith Fanny Maria Engblad, född 27 nov 1887, dotter till fabrikör Carl Fredrik Engblad o Helga Pettersson 1911 Anställd vid C Westmans arkitektkontor, Stockholm praktiserande arkitekt 1911–1916 Kompanjonskap med Torsten Stubelius 1927 Tjänstgörande arkitekt utom stat i Byggnadsstyrelsen 1927 Ledamot av styrelsen för AB Ljungqvists tapetfabrik i Norrköping 1929 AB Ljusreklam tillsammans med Claes Kreuger, 1930 AB BLOKK (David Blomberg, Sigurd Lewerentz, Axel Olsson, Claes Kreuger, Gunnar Kocken) (affärshus och inredningar) 1930–1956 Direktör för AB Idesta 1933 Ledamot i styrelsen för AB Göteborgs tapetfabrik 1940–1956 AB IDESTA (fönster- och dörrpartier mm i stål) i Eskilstuna 1962 FrKA:s Tessinmedalj (Kungliga Akademin för De Fria Konsterna) 1962, 29 maj Tekn. Hedersdoktor vid Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm 1966–1975 Samarbete med Bernt Nyberg
Sankt Petri Kyrka