Konstnär Robert Nilsson Född 1894, Död 1980, skulptör, keramiker och målare. Robert Nilsson föddes i Höganäs 1894. Han kom likt många andra pojkar i Höganäs tidigt i kontakt med leran och utbildade sig vid Höganäs Tekniska Yrkesskola för den kände keramikern Albin Hamberg. Efter några år fortsatte utbildningen på Konstfack och vid Konstakademin i Stockholm. Där träffade han Barbro, född Lundberg och de gifte sig 1928. Barbro kom att bli en av vårt lands skickligaste textilkonstnärer och under många år konstnärlig ledare för Märta Måås-Fjetterström verkstaden i Båstad. Efter giftermålet flyttade Barbro och Robert Nilsson först till Grekland, därefter till Italien innan de återvände till Sverige. I Rom föddes sonen Pål-Nils (1929-2002 ), som blev känd och uppskattad fotograf. Makarna Nilsson var under ett tiotal år huvudlärare vid Konstfack i Stockholm, Barbro i vävning och Robert i skulptur. Skåne lockade tydligen - inte bara för att Robert kom från Höganäs och Barbro från Malmö - utan för att kusten och havet gav impulser i skapandet för dem båda. År 1939 byggde makarna Nilsson sitt vackra hus i Lerberget, fantastiskt beläget på höjden vid "märgelgravama" och med helt fri sundsutsikt. Huset döptes av vännen Marin Hemmingson till "Lukalyckan" av vilken anledning kan man ju undra. De första åren blev Lukalyckan sommarbostad, men 1947 blev den mera permanent bostad åt familjen, även om båda makarna undervisade i Stockholm under långa perioder. År 1947 köpte Barbro och Robert även det vita huset på Segelvägen 55, som döptes till "Smedjebo". Här inreddes vävstuga åt Barbro och hennes anställda väverskor. Smedjebo finns fortfarande i familjens ägo och är nu sommarbostad åt barnbarnet Mats Nilsson. Robert Nilsson var en skicklig skulptör, som flitigt utnyttjades för offentlig utsmyckning. Det finns verk av Robert från Kiruna i norr till Malmö i söder, i många kyrkor, bibliotek, på fastighetsfasader och som fristående skulpturer. Många av relieferna och skulpturerna tillverkades, glaserades och brändes på Andersson & Johanssons keramikfabrik i Höganäs. Exempel på detta är reliefen "Av jord, eld, vatten, luft skapade de gamle ....... " på Höganäsbolagets laboratoriebyggnad samt reliefen "Tro hopp och kärlek" på den Sjöstenska fastigheten på Strandgatan 11 i Höganäs. Ytterligare skulpturer finns i Höganäs som "Sjöjungfrurna" gjuten i brons och placerad vid Kvickbadet samt "Demonstrationståget" i saltglaserat stengods, gjord tillsammans med Åke Holm och placerad i Folkparken. Även i Helsingborg finns några konstverk av Robert Nilsson, som t ex "Den gode Herden", en stor relief placerad på fasaden av G.A.kyrkans församlingshem. År 1950 utförde Robert ett monument över sjömän från Helsingborg som omkommit under andra världskriget. Det har huggits i granit och placerades i Öresundsparken högt över havet men flyttades 2006 till Parapeten. I skulpturen är inhugget namnen på både förlista fartyg och omkomna besättningsmän. Bredvid sitt skulpterande tillverkade Robert vaser och skålar i stengods. Han var ingen skicklig drejare men formade och tummade upp sina vaser. Att tillverka det han kallade "Knorpar'' blev närmast en hobby eller mani. Det var små miniskulpturer att hålla i handen, ibland som små djur eller andra figurer, gärna lite svårtolkade. Dessa små saltglaserade figurer brändes oftast på Raus stenkärlsfabrik och har blivit samlarobjekt som ses då och då på auktioner. Förutom att vara en skicklig och uppskattad skulptör var Robert Nilsson en duktig akvarellmålare. Han använde sig gärna av de motiv han hade framför ögonen när han från hemmet blickade ut över Öresund eller när han vistades bland gubbarna vid hamnen. Det skulle helst bli en akvarell om dagen men att ställa ut dem hände mycket sällan Text hämtad från Byabladet nr 2, 2012, skriven av Lennart Ohlsson inför utställningen i Hoddan 2012. Exempel på "Knorpar'' Offentliga arbeten av Robert Nilsson 1932 Predikstol med reliefer, relief till altare, järnsmide till kyrkport, Västerledskyrkan 1934 Målningar på läktare, Gräsö kyrka 1936 Bronstavla över Engelbrekt, S:t Nicolai kyrka, Örebro 1937 Keramik vägg utförd tillsamman med Eric Grate till svenska paviljongen, världsutställningen, Paris, 1938-1939 ”Öst är öst och väst är väst”, skulptur, Alviksskolans gård, 1939 Reliefväggar i Svenska Amerika linjens m/s Stockholm 1943 ”Gud giver växten” väggdekor, polykrom keramik, S:t Knuts kapell, Ö. Kyrkogården, Malmö, 1943 Kristusframställning, polykrom keramik, Gustaf Adolfs församlingshem, Helsingborg 1947 Fasaddekor på Höganäs Billesholms AB:s laboratoriebyggnad, Höganäs 1949 Stuckutsmyckning, Gubbgängens folkskolas aula 1949 Granitskulptur, sjöfartsmonument, Öresundsparken, Helsingborg 1951 Genombruten skärmvägg i trä, Hotell Malmen, Stockholm 1951 Förlagor för mynt, Gustaf VI Adolf, 1-, 2- och 5-öre 1958 Fris. Polykroma väggplattor, Sundsvalls enskilda bank, Gävle 1958 ”Vågspel”, skulptur, konstvetenskapliga institutionen, Uppsala 1956-1963 ”Den gode herden” skulptur, ”Lotusblomman” fontän, Markuskyrkan, Björkhagen Textil i samarbete med hustrun textilkonstnären Barbro Nilsson, Markuskyrkan, Björkhagen Mönstrade keramikplattor och altarutsmyckning 1966 Korset och ringen i S:t Petri kyrka 1968 ”Noaks ark”, skulptur, Gotlandsgatan, Stockholm 1974 Helgeandskyrkan, Lund
“En kyrka du aldrig glömmer”
Välkommen att besöka vår underbara kyrka
© Copyright 2007 - 2024-03-17 / Anders Clausson

Sankt Petri Kyrka

i Klippan
© Copyright 2007 - 2024 / Anders Clausson
Välkommen att besöka vår underbara kyrka
Mästerverk av Sigurd Lewerentz
Konstnär Robert Nilsson

Född 1894, Död 1980, skulptör, keramiker och

målare.

Robert Nilsson föddes i Höganäs 1894. Han kom likt många andra pojkar i Höganäs tidigt i kontakt med leran och utbildade sig vid Höganäs Tekniska Yrkesskola för den kände keramikern Albin Hamberg. Efter några år fortsatte utbildningen på Konstfack och vid Konstakademin i Stockholm. Där träffade han Barbro, född Lundberg och de gifte sig 1928. Barbro kom att bli en av vårt lands skickligaste textilkonstnärer och under många år konstnärlig ledare för Märta Måås-Fjetterström verkstaden i Båstad. Efter giftermålet flyttade Barbro och Robert Nilsson först till Grekland, därefter till Italien innan de återvände till Sverige. I Rom föddes sonen Pål- Nils (1929-2002 ), som blev känd och uppskattad fotograf. Makarna Nilsson var under ett tiotal år huvudlärare vid Konstfack i Stockholm, Barbro i vävning och Robert i skulptur. Skåne lockade tydligen - inte bara för att Robert kom från Höganäs och Barbro från Malmö - utan för att kusten och havet gav impulser i skapandet för dem båda. År 1939 byggde makarna Nilsson sitt vackra hus i Lerberget, fantastiskt beläget på höjden vid märgelgravama" och med helt fri sundsutsikt. Huset döptes av vännen Marin Hemmingson till "Lukalyckan" av vilken anledning kan man ju undra. De första åren blev Lukalyckan sommarbostad, men 1947 blev den mera permanent bostad åt familjen, även om båda makarna undervisade i Stockholm under långa perioder. År 1947 köpte Barbro och Robert även det vita huset på Segelvägen 55, som döptes till "Smedjebo". Här inreddes vävstuga åt Barbro och hennes anställda väverskor. Smedjebo finns fortfarande i familjens ägo och är nu sommarbostad åt barnbarnet Mats Nilsson. Robert Nilsson var en skicklig skulptör, som flitigt utnyttjades för offentlig utsmyckning. Det finns verk av Robert från Kiruna i norr till Malmö i söder, i många kyrkor, bibliotek, på fastighetsfasader och som fristående skulpturer. Många av relieferna och skulpturerna tillverkades, glaserades och brändes på Andersson & Johanssons keramikfabrik i Höganäs. Exempel på detta är reliefen "Av jord, eld, vatten, luft skapade de gamle ....... " på Höganäsbolagets laboratoriebyggnad samt reliefen "Tro hopp och kärlek" på den Sjöstenska fastigheten på Strandgatan 11 i Höganäs. Ytterligare skulpturer finns i Höganäs som "Sjöjungfrurna" gjuten i brons och placerad vid Kvickbadet samt "Demonstrationståget" i saltglaserat stengods, gjord tillsammans med Åke Holm och placerad i Folkparken. Även i Helsingborg finns några konstverk av Robert Nilsson, som t ex "Den gode Herden", en stor relief placerad på fasaden av G.A.kyrkans församlingshem. År 1950 utförde Robert ett monument över sjömän från Helsingborg som omkommit under andra världskriget. Det har huggits i granit och placerades i Öresundsparken högt över havet men flyttades 2006 till Parapeten. I skulpturen är inhugget namnen på både förlista fartyg och omkomna besättningsmän. Bredvid sitt skulpterande tillverkade Robert vaser och skålar i stengods. Han var ingen skicklig drejare men formade och tummade upp sina vaser. Att tillverka det han kallade "Knorpar'' blev närmast en hobby eller mani. Det var små miniskulpturer att hålla i handen, ibland som små djur eller andra figurer, gärna lite svårtolkade. Dessa små saltglaserade figurer brändes oftast på Raus stenkärlsfabrik och har blivit samlarobjekt som ses då och då på auktioner. Förutom att vara en skicklig och uppskattad skulptör var Robert Nilsson en duktig akvarellmålare. Han använde sig gärna av de motiv han hade framför ögonen när han från hemmet blickade ut över Öresund eller när han vistades bland gubbarna vid hamnen. Det skulle helst bli en akvarell om dagen men att ställa ut dem hände mycket sällan. Text hämtad från Byabladet nr 2 2012, skriven av Lennart Ohlsson inför utställningen i Hoddan 2012. Offentliga arbeten av Robert Nilsson 1932 Predikstol med reliefer, relief till altare, järnsmide till kyrkport, Västerledskyrkan 1934 Målningar på läktare, Gräsö kyrka 1936 Bronstavla över Engelbrekt, S:t Nicolai kyrka, Örebro 1937 Keramik vägg utförd tillsamman med Eric Grate till svenska paviljongen, världsutställningen, Paris, 1938-1939 ”Öst är öst och väst är väst”, skulptur, Alviksskolans gård, 1939 Reliefväggar i Svenska Amerika linjens m/s Stockholm 1943 ”Gud giver växten” väggdekor, polykrom keramik, S:t • Knuts kapell, Ö. Kyrkogården, Malmö, 1943 Kristusframställning, polykrom keramik, Gustaf Adolfs församlingshem, Helsingborg 1947 Fasaddekor på Höganäs Billesholms AB:s laboratoriebyggnad, Höganäs 1949 Stuckutsmyckning, Gubbgängens folkskolas aula Granitskulptur, sjöfartsmonument, Öresundsparken, Helsingborg 1951 Genombruten skärmvägg i trä, Hotell Malmen, Stockholm Förlagor för mynt, Gustaf VI Adolf, 1-, 2- och 5-öre 1958 Fris. Polykroma väggplattor, Sundsvalls enskilda bank, Gävle 1958 ”Vågspel”, skulptur, konstvetenskapliga institutionen, Uppsala 1956-1963 ”Den gode herden” skulptur, ”Lotusblomman” fontän, Markuskyrkan, Björkhagen, Textil i samarbete med hustrun textilkonstnären Barbro Nilsson, Markuskyrkan, Björkhagen Mönstrade keramikplattor och altarutsmyckning 1966 Korset och ringen i Sankt Petri kyrka, Klippan 1968 ”Noaks ark”, skulptur, Gotlandsgatan, Stockholm 1974 Helgeandskyrkan, Lund
Knorpar
Sankt Petri Kyrka