Konstnär Robert Nilsson Robert Nilsson, född 1894 i Höganäs, död 1980, var en svensk skulptör och keramiker. Han utbildade sig för keramikern och skulptören Albin Hamberg (1875-1968) på Höganäs tekniska yrkesskola och på Högre Konstindustriella Skolan och vid Konstakademien i Stockholm. Han har gjort utsmyckningar i ett flertal svenska kyrkor och många offentliga skulpturer, bland annat i födelsestaden Höganäs. Robert Nilsson var även huvudlärare i skulptur på Högre Konstindustriella Skolan i Stockholm. Han var gift med textilkonstnären Barbro Nilsson Andra offentliga arbeten av Robert Nilsson  1932 Predikstol med reliefer, relief till altare, järnsmide till  kyrkport, Västerledskyrkan 1934 Målningar på läktare, Gräsö kyrka 1936 Bronstavla över Engelbrekt, S:t Nicolai kyrka, Örebro 1937 Keramik vägg utförd tillsamman med Eric Grate till svenska paviljongen, världsutställningen, Paris, 1938-1939 ”Öst är öst och väst är väst”, skulptur, Alviksskolans gård, 1939 Reliefväggar i Svenska Amerika linjens m/s Stockholm 1943 ”Gud giver växten” väggdekor, polykrom keramik, S:t • Knuts kapell, Ö. Kyrkogården, Malmö, 1943 Kristusframställning, polykrom keramik, Gustaf Adolfs församlingshem, Helsingborg 1947 Fasaddekor på Höganäs Billesholms AB:s laboratoriebyggnad, Höganäs 1949 Stuckutsmyckning, Gubbgängens folkskolas aula 1949 Granitskulptur, sjöfartsmonument, Öresundsparken, Helsingborg 1951 Genombruten skärmvägg i trä, Hotell Malmen, Stockholm 1951 Förlagor för mynt, Gustaf VI Adolf, 1-, 2- och 5-öre 1958 Fris. Polykroma väggplattor, Sundsvalls enskilda bank, Gävle 1958 ”Vågspel”, skulptur, konstvetenskapliga institutionen, Uppsala 1956-1963 ”Den gode herden” skulptur, ”Lotusblomman” fontän, Markuskyrkan, Björkhagen Textil i samarbete med hustrun textilkonstnären Barbro Nilsson, Markuskyrkan, Björkhagen Mönstrade keramikplattor och altarutsmyckning 1966 Korset och ringen i S:t Petri kyrka 1968 ”Noaks ark”, skulptur, Gotlandsgatan, Stockholm 1974 Helgeandskyrkan, Lund
 
 
Robert Nilsson, 1894–1980 Skulptör, keramiker och målare. Robert Nilsson föddes i Höganäs 1894. Robert kom likt många andra pojkar i Höganäs tidigt i kontakt med leran och utbildade sig vid Höganäs Tekniska Yrkesskola för den kände keramikern Albin Hamberg. Efter några år fortsatte utbildningen på Konstfack och vid Konstakademin i Stockholm. Där träffade han Barbro, född Lundberg och de gifte sig 1928. Barbro Nilsson kom att bli en av vårt lands skickligaste textilkonstnärer och under många år konstnärlig ledare för Märta Måås-Fjetterström verkstaden i Båstad. Efter giftermålet flyttade Barbro och Robert Nilsson först till Grekland, därefter till Italien innan de återvände till Sverige. I Rom föddes sonen Pål-Nils (1929–2002), som blev känd och uppskattad fotograf. Makarna Nilsson var under ett tiotal år huvudlärare vid Konstfack i Stockholm, Barbro i vävning och Robert i skulptur. Skåne lockade tydligen - inte bara för att Robert kom från Höganäs och Barbro från Malmö - utan för att kusten och havet gav impulser i skapandet för dem båda. 1939 byggde makarna Nilsson sitt vackra hus i Lerberget, fantastiskt beläget på höjden vid "märgelgravama" och med helt fri sundsutsikt. Huset döptes av vännen Marin Hemmingson till "Lukalyckan" av vilken anledning kan man ju undra. De första åren blev Lukalyckan sommarbostad, men 1947 blev den mera permanent bostad åt familjen, även om båda makarna undervisade i Stockholm under långa perioder. 1947 köpte Barbro och Robert även det vita huset på Segelvägen 55, som döptes till "Smedjebo". Här inreddes vävstuga åt Barbro och hennes anställda väverskor. Smedjebo finns fortfarande i familjens ägo och är nu sommarbostad åt barnbarnet Mats Nilsson. Robert Nilsson var en skicklig skulptör, som flitigt utnyttjades för offentlig utsmyckning. Det finns verk av Robert från Kiruna i norr till Malmö i söder, i många kyrkor, bibliotek, på fastighetsfasader och som fristående skulpturer. Många av relieferna och skulpturerna tillverkades, glaserades och brändes på Andersson & Johanssons keramik fabrik i Höganäs. Exempel på detta är reliefen "Av jord, eld, vatten, luft skapade de gamle ....... " på Höganäsbolagets laboratoriebyggnad samt reliefen "Tro hopp och kärlek" på den Sjöstenska fastigheten på Strandgatan 11 i Höganäs. Ytterligare skulpturer finns i Höganäs som "Sjöjungfrurna" gjuten i brons och placerad vid Kvickbadet samt "Demonstrationståget" i saltglaserat stengods, gjord tillsammans med Åke Holm och placerad i Folkparken. Även i Helsingborg finns några konstverk av Robert Nilsson, som t ex "Den gode Herden", en stor relief placerad på fasaden av GA-kyrkans församlingshem. 1950 utförde Robert ett monument över sjömän från Helsingborg som omkommit under andra världskriget. Det har huggits i granit och placerades i Öresundsparken högt över havet men flyttades 2006 till Parapeten. I skulpturen är inhugget namnen på både förlista fartyg och omkomna besättningsmän. Bredvid sitt skulpterande tillverkade Robert vaser och skålar i stengods. Han var ingen skicklig drejare men formade och tummade upp sina vaser. Att tillverka det han kallade "Knorpar'' blev närmast en hobby eller mani. Det var små miniskulpturer att hålla i handen, ibland som små djur eller andra figurer, gärna lite svårtolkade. Dessa små saltglaserade figurer brändes oftast på Raus stenkärlsfabrik och har blivit samlarobjekt som ses då och då på auktioner. Förutom att vara en skicklig och uppskattad skulptör var Robert Nilsson en duktig akvarellmålare. Han använde sig gärna av de motiv han hade framför ögonen när han från hemmet blickade ut över Öresund eller när han vistades bland gubbarna vid hamnen. Det skulle helst bli en akvarell om dagen men att ställa ut dem hände mycket sällan. Robert Nilsson var också en mycket skicklig fotograf. Byabladet har under många år presenterat hans bilder på tidningens baksida som ''Den gamla bilden'', en  uppskattad  sida i tidningen. Robert Nilsson var en tillbakadragen och ganska blyg man men med en härlig humor och med glimten i ögat. Vid de dagliga vandringarna längs stranden mot Svanebäck gick han gärna ett par steg bakom sin mera berömda hustru Barbro. Robert Nilsson var under många år medlem av Statens konstråd och tilldelades 1958 Prins Eugenmedaljen. Robert Nilsson avled 1980.
© Copyright 2007 - 2018 / Anders Clausson
Sankt Petri Kyrka
En kyrka Ni aldrig glömmer

Välkommen att besöka vår underbara kyrka

Besöksadress: Vedbyvägen, Klippan

©

Sankt Petri kyrka
© Copyright 2007 - 2017 / Anders Clausson

Välkommen att besöka vår underbara kyrka

Konstnär Robert Nilsson Robert Nilsson, född 1894 i Höganäs, död 1980, var en svensk skulptör och keramiker. Han utbildade sig för keramikern och skulptören Albin Hamberg (1875-1968) på Höganäs tekniska yrkesskola och på Högre Konstindustriella Skolan och vid Konstakademien i Stockholm. Han har gjort utsmyckningar i ett flertal svenska kyrkor och många offentliga skulpturer, bland annat i födelsestaden Höganäs. Robert Nilsson var även huvudlärare i skulptur på Högre Konstindustriella Skolan i Stockholm. Han var gift med textilkonstnären Barbro Nilsson
En kyrka Ni aldrig glömmer