Konstnär Robert Nilsson Robert Nilsson, född 1894 i Höganäs, död 1980, var en svensk skulptör och keramiker. Han utbildade sig för keramikern och skulptören Albin Hamberg (1875-1968) på Höganäs tekniska yrkesskola och på Högre Konstindustriella Skolan och vid Konstakademien i Stockholm. Han har gjort utsmyckningar i ett flertal svenska kyrkor och många offentliga skulpturer, bland annat i födelsestaden Höganäs. Robert Nilsson var även huvudlärare i skulptur på Högre Konstindustriella Skolan i Stockholm. Han var gift med textilkonstnären Barbro Nilsson Andra offentliga arbeten av Robert Nilsson  1932 Predikstol med reliefer, relief till altare, järnsmide till  kyrkport, Västerledskyrkan 1934 Målningar på läktare, Gräsö kyrka 1936 Bronstavla över Engelbrekt, S:t Nicolai kyrka, Örebro 1937 Keramik vägg utförd tillsamman med Eric Grate till svenska paviljongen, världsutställningen, Paris, 1938-1939 ”Öst är öst och väst är väst”, skulptur, Alviksskolans gård, 1939 Reliefväggar i Svenska Amerika linjens m/s Stockholm 1943 ”Gud giver växten” väggdekor, polykrom keramik, S:t • Knuts kapell, Ö. Kyrkogården, Malmö, 1943 Kristusframställning, polykrom keramik, Gustaf Adolfs församlingshem, Helsingborg 1947 Fasaddekor på Höganäs Billesholms AB:s laboratoriebyggnad, Höganäs 1949 Stuckutsmyckning, Gubbgängens folkskolas aula 1949 Granitskulptur, sjöfartsmonument, Öresundsparken, Helsingborg 1951 Genombruten skärmvägg i trä, Hotell Malmen, Stockholm 1951 Förlagor för mynt, Gustaf VI Adolf, 1-, 2- och 5-öre 1958 Fris. Polykroma väggplattor, Sundsvalls enskilda bank, Gävle 1958 ”Vågspel”, skulptur, konstvetenskapliga institutionen, Uppsala 1956-1963 ”Den gode herden” skulptur, ”Lotusblomman” fontän, Markuskyrkan, Björkhagen Textil i samarbete med hustrun textilkonstnären Barbro Nilsson, Markuskyrkan, Björkhagen Mönstrade keramikplattor och altarutsmyckning 1966 Korset och ringen i S:t Petri kyrka 1968 ”Noaks ark”, skulptur, Gotlandsgatan, Stockholm 1974 Helgeandskyrkan, Lund
 
 
© Copyright 2007 - 2017 / Anders Clausson
Sankt Petri kyrka
En kyrka Ni aldrig glömmer

Välkommen att besöka vår underbara kyrka

Besöksadress: Vedbyvägen, Klippan

©

Sankt Petri kyrka
© Copyright 2007 - 2017 / Anders Clausson

Välkommen att besöka vår underbara kyrka

Konstnär Robert Nilsson Robert Nilsson, född 1894 i Höganäs, död 1980, var en svensk skulptör och keramiker. Han utbildade sig för keramikern och skulptören Albin Hamberg (1875-1968) på Höganäs tekniska yrkesskola och på Högre Konstindustriella Skolan och vid Konstakademien i Stockholm. Han har gjort utsmyckningar i ett flertal svenska kyrkor och många offentliga skulpturer, bland annat i födelsestaden Höganäs. Robert Nilsson var även huvudlärare i skulptur på Högre Konstindustriella Skolan i Stockholm. Han var gift med textilkonstnären Barbro Nilsson
En kyrka Ni aldrig glömmer