1. Nycklarna (”åt dig skall jag giva himmelrikets nycklar” Matt. 16:19.) 2. Det nedåtvända korset (vittnande om apostelns martyrdöd i Rom år 67.) 3. Pergamentrullen (Petrus brev till de troende.) 4. Det avhuggna örat (I Getsemane örtagård ; Joh. 18:10.) 5. Tuppen som gol. Ångerns tårar (Petrus förnekelse, Joh. 18:15-27.) 6. Klippan och den tomma graven. (Jesus uppståndelse. Mark. 16.) 7. Nätet och fiskarna. Genesarets sjö. (Petrus fiskafänge, Luk. 5:1-11.) 8. Kedjorna. (Petrus befrias från bojorna. Apg. 5:12-16.) 9. Kyrka (Inkarnationens synliga tecken.) 10. Kristus på förklaringsberget. (Matt. 17:1-19 och 2: Petr. 1:16-19.) 11. Petrus skugga (och undergärningar, Apg. 5:12-16.) 12. Eldtungorna (den Heliga Ande sändes över apostlarna och de församlade, Arg 2:1-47.)

“En kyrka du aldrig glömmer

Välkommen att besöka vår underbara kyrka

Petrustavla Ett verk av konstnären Erik Olson i Halmstadgruppen
Målad av Erik Olson
Klick på bilden
Där finns två Petrustavlor en i Sankt Petri kyrka Klippan och en på Vatikanmuseet i Rom. Den 8 juni 1977 skickades en Petrustavla som gåva till påve Paulus VI i Vatikanstaten
Petrustavla i Vatikanmuseet i Rom
Petrustavla i S:t Petri Kyrka i Klippan
Målad av Erik Olson Målad av Erik Olson
© Copyright 2007 - 2019 / Anders Clausson

Sankt Petri Kyrka

i Klippan
© Copyright 2007 - 2019 / Anders Clausson
Petrustavla Petrustavla, ett verk av konstnären Erik Olson i Halmstadgruppen 1. Nycklarna (”åt dig skall jag giva himmelrikets nycklar” Matt. 16:19.) 2. Det nedåtvända korset (vittnande om apostelns martyrdöd i Rom år 67.) 3. Pergamentrullen (Petrus brev till de troende.) 4. Det avhuggna örat (I Getsemane örtagård ; Joh. 18:10.) 5. Tuppen som gol. Ångerns tårar (Petrus förnekelse, Joh. 18:15-27.) 6. Klippan och den tomma graven. (Jesus uppståndelse. Mark. 16.) 7. Nätet och fiskarna. Genesarets sjö. (Petrus fiskafänge, Luk. 5:1-11.) 8. Kedjorna. (Petrus befrias från bojorna. Apg. 5:12-16.) 9. Kyrka (Inkarnationens synliga tecken.) 10. Kristus på förklaringsberget. (Matt. 17:1-19 och 2: Petr. 1:16-19.) 11. Petrus skugga (och undergärningar, Apg. 5:12-16.) 12. Eldtungorna (den Heliga Ande sändes över apostlarna Arp 2:1-47.)

Välkommen att besöka vår underbara kyrka

“Du är Pe trus, oc h på denn a k li pp a sk all jag by gga mi n ky rk a”
Där finns två Petrustavlor en i Sankt Petri kyrka Klippan och en på Vatikanmuseet i Rom. Den 8 juni 1977 skickades en Petrustavla som gåva till påve Paulus VI i Vatikanstaten
S:t Petri kyrka
Vatikanmuseet
Mästerverk av Sigurd Lewerentz
Sankt Petri Kyrka