Invigning 27 november 1966
© Copyright 2007 - 2018 / Anders Clausson
Sankt Petri Kyrka
En kyrka Ni aldrig glömmer

Välkommen att besöka vår underbara kyrka

Besöksadress: Vedbyvägen, Klippan
Procession vid invigning 27 november 1966
Den största arkitektoniska tilldragelsen i södra Sverige, sedan Lundsdomkyrka byggdes, äger rum idag, dåden nya kyrkan i Klippan invigs. På många sätt är den ur konstnärlig synpunkt mer intresseväckande än domkyrkan, som trots allt har sina direkta förebilder i bl.a. domerna i Speier och Parma. Kyrkan i Klippan är en självständigt formad skapelse, utan sneglande på andra stilarter, utan förnekande av den moderna tiden. Byggnaden kommer att inrangeras bland den moderna arkitekturens yppersta verk, en skapelse i världsklass. Mannen bakom detta mästerverk är den 82-årige arkitekten Sigurd Lewerentz, numera bosatt i Skanör. Arkitekt Yngve Lundquist, Sydsvenska Dagbladet Söndag den 27 november 1966 skrev köpingen Klippan i Skåne sitt namn i den svenska arkitekturhistorien. Då invigdes S:t Petri kyrka i Lunds Stift, ett storverk av den åldrige arkitekten Sigurd Lewerentz, monument över en livsgärning och symbol för ett skede inom moden kyrkobyggnadskonst. Köpingen kommer i framtiden inte längre uteslutande att bli betraktad som industriorten med pappersbruket och med en rad andra hoppfullt expanderande företag utom som Klippan med kyrkan. Arkitekt Ulf Hård af Segerstad, Svenska Dagbladet Som helhet och utifrån sedd är anläggningen rytmiskt grupperad med lägre administrationsbyggnader och en inte alt för dominerande kyrka. Massor av profiler spelar ut som i en medveten skulptural komposition, men samtidigt har varje del dikterats av funktionen. Kyrkorummet har ett högtidligt allvar som kan påminna om de romerska katedralernas. Karaktären är upphöjd enkelhet i stället för teatralisk prakt. Ljuset faller välregisserat och akustiken är påfallande god. Bara två flärdfullt uppmjukande element tillåts i rummet, dopskålens stora natursnäcka med sin mjuka form och sin skimrande pärlemohinna och X:ets skönt levade gobeläng, som liksom de gamla altarskåpen kan vända fram olika sidor. En handlar om passionen, en annan om uppståndelsen. Journalist Marianne Nanne-Bråhammar, Kvälls-Posten När jag nu är i Klippan med mina elever, så är det dels för att jag älskar och känner till Klippan, som ju till alla delar är ett progressivt samhälle. Vi känner det från sporten, dess snabba uppväxt, dess fina industrier. Men mitt och mina elevers besök här i dag har ju ett särskilt ärende: att bese Lewerentz omtalade kyrkobyggnad. Och S:t Petri kyrka är, måste jag tillstå, något enastående. Om jag får hålla mig till en enda sak, så har denna kyrka ovanligt riktiga tekniska detaljer. Att den tilltalar även människor, som inte är vad man brukar säga ”religiösa”, beror väl på att man erfar i kyrkan en slags rofylld, intensiv känsla. Om man säger att den kristna tron är en kvalitet, med vilket ingen kan mäta sig, så är denna kyrka en fin ram kring den största av alla kvaliteter. Professor Sten Samuelsson, Lunds Tekniska Högskola
Artiklar som skrevs om kyrkan 1966 I kyrkorummet har Sigurd Lewerentz projekterat en avskild, intressant dopmiljö i dess nordvästra hörn med en ständigt porlande dopkälla. Det fristående altaret dominerar österväggen, ett arrangemang som möjliggör att liturgen i gudstjänsten står vänd mot församlingen efter urkristet mönster. Äntligen har en arkitekt vågat projektera ett altare i en modern församlingskyrka utan skrymmande konstnärlig utsmyckning. Kanske är det Gratia Deis avantgardeinsats på detta område som burit frukt? Man gläder sig med Klippans församling, att de länge närda byggplanerna nu har kunnat realiseras. Energisk primus motor på lokalplanet har församlingens kyrkoherde Carl-Hugo Gustavsson varit, och Klippanborna - även sådan i förskingringen – har på frivillighets väg samla in denimponerande summan 300 000 kr. Man har också låtit trycka bönekort med det i sammanhanget viktiga mottot: Om Herren icke bygger huset, så arbeta de fåfängt, som bygga därpå. Ps. 127:1. Kyrkoadjunkt Benkt Olsén, Sydsvenska Dagbladet Jag anser att Sigurd Lewerentz kyrka i Klippan är lika värd att studera som Le Courbusiers berömda vallfärdskyrka Ronchamp i Frankrike. Att träda in i S:t Petri kyrka har för mig varit som att gå in i en stor ”levande kirkeskulpur”. Att gå från rum till rum och se den fina materialbehandlingen är en upplevelse. Även om många saker i dessa byggnadersyns oss självklara, så är de likväl mycket noga genomtänkta. Variationen när det gäller murning och de keramiska plattorna är enastående. Det hela är, vill jag säga ”en musik i ljus”, som gör att materialen framträder på ett fint sätt. Det kvadratiska kyrkorummet ger en fin kontakt inte minst genom sina konstruktioner i järn och de murade cylindriska valven Arkitekt Johannes Exner, Köpenhamn  Nutidens människor vill gå i nutidens kyrkor. Den slutsatsen kan dras om man tittar på de månader som nu gått sedan Klippan tog i bruk vårt lands mest extrema kyrka med tillhörande församlingshem, expeditioner och andra samlingslokaler. Kyrkogången har nämligen ökat markant och orsaken är att man helt enkelt trivs i Klippans nya kyrka. Den är visserligen extremt modern i förhållande till konventionella kyrkorum, men trots detta har den en renhet i uppbyggnaden som lugnar och ger den stillhet en besökare kräver.  Journalist Ulf Håkansson, Arbetet Den stora kyrksalen, närmast fyrkantig och i stengodsmörkt tegel ligger i en märklig, blåtonad skymning i vilken lamporna i sina långa linor hänger ner som en fantastisk förstoring av oljelamporna vid t.ex. födelsegrottan i Betlehem. Korset gåt igen i de bärande pelarna och balkarna. Från en jättemussla, fångad i Indiska oceanen, kommer en kristallklar droppton från vattenytan, vars källa ständigt porlar. När denna tidnings redaktör var där, kunde han möta hundrafemtio damer från alla samhällsskikt bänkade och märkbart gripna av sykretsarnas stora vision: Vinn din bygd och all världen för Kristus! Fantastisk en upplevelse av enhet, gripenhet och glädje! Att komminister Britta van Zijl här lyckas samla sina systrar till ett konstruktivt och engagerande kristet arbete vida över den inre kretsens eldsjälar. Det ligger en violett våraning över Klippan i dessa veckor, ett bebådelseljus som spelar visan om en ny vår. Kanske var det ett återsken, fast oändligt fördjupat, av detta vi såg kring bordet i prästgården, när en tacksam församlingsherde och hans husfolk prisade Gud för S:t Petri – en kyrka i Klippan, men också en församling byggd på klippan som heter Kristus Jesus vår Herre. Redaktör Folke Nordangård, Svenska Posten 

©

Sankt Petri kyrka
© Copyright 2007 - 2017 / Anders Clausson

Välkommen att besöka vår underbara kyrka

En kyrka Ni aldrig glömmer
Dokumentskrin Den 23 november 1966 murades ett dokumentskrin in i väggen bakom altaret.