©

Sankt Petri kyrka
© Copyright 2007 - 2017 / Anders Clausson

Välkommen att besöka vår underbara kyrka

En kyrka Ni aldrig glömmer
Dokumentskrin Den 23 november 1966 murades ett dokumentskrin in i väggen bakom altaret.